Canboray Soykan

Ne çile çektik Ne çile çektik, ne çile! Dövüldük, hor görüldük, sancıdık, tüm vatandaşları temsil etme kabiliyetine haiz olması beklenen…

Kabuğumuz Çatırdıyor Ulus olarak zor günler geçiriyoruz. Çetiniz, zorluğu göğüslemeyi biliriz ve fakat kabuğumuz çatırdıyor şimdi. Toplumsal uzlaşıyı bulmakta hiç…

Toplumlar Tanımlanması Zor Yapılardır Toplumlar çok yönlü yapılardır ve pek farklı kurumların birbirleriyle etkileşimlerinden müteşekkil canlı organizmalardır. Bu organizmalar; bireylerden,…