Canboray Soykan

[voiserPlayer] Ne çile çektik Ne çile çektik, ne çile! Dövüldük, hor görüldük, sancıdık, tüm vatandaşları temsil etme kabiliyetine haiz olması…

[voiserPlayer] Kabuğumuz Çatırdıyor Ulus olarak zor günler geçiriyoruz. Çetiniz, zorluğu göğüslemeyi biliriz ve fakat kabuğumuz çatırdıyor şimdi. Toplumsal uzlaşıyı bulmakta…

Toplumlar Tanımlanması Zor Yapılardır [voiserPlayer] Toplumlar çok yönlü yapılardır ve pek farklı kurumların birbirleriyle etkileşimlerinden müteşekkil canlı organizmalardır. Bu organizmalar;…