Canboray Soykan

Toplumlar Tanımlanması Zor Yapılardır Toplumlar çok yönlü yapılardır ve pek farklı kurumların birbirleriyle etkileşimlerinden müteşekkil canlı organizmalardır. Bu organizmalar; bireylerden,…