Branco Milanovic

Kapitalist Sistemler ve Gelir Eşitsizliği

Kapitalist Sistemler ve Gelir Eşitsizliği

*Yazının orijinaline buradan ulaşabilirsiniz. Benzer seviyelerde gelir eşitsizliği, tamamen farklı sermaye ve emek dağılımları ile karakterize edilebilir. İkinci Dünya Savaşı’ndan önce ABD’de en yüksek ondalık gelir diliminde yer alan kişiler esas olarak sermaye geliri elde ederken, 2010 yılında en yüksek ondalık dilimde yer alan kişiler hem yüksek emek hem de

Eşitsizlikler ve Covid-19

Eşitsizlikler ve Covid-19

Yazının orijinaline buradan ulaşabilirsiniz. Eşitsizlik tanımı gereği çok yönlüdür. Sadece gelir ve servet eşitsizliği arasında bir fark olmakla kalmaz, aynı zamanda eşitsizlik cinsiyetler, ırklar, yaşlar, bir ülkedeki bölgesel birimler vb. arasındaki eşitsizlik de olabilir. New York gibi bir şehirde gezinti yapıldığında, eşitsizlik bir bölgeden diğerine kısa mesafe bir yürüşte bile