Michael C. Behrent

Yoksul kesim neden kendi çıkarı aleyhine oy kullanır?

Yoksul kesim neden kendi çıkarı aleyhine oy kullanır?

*Makalenin orijinaline buradan ulaşabilirsiniz. Çevirmenin Önsözü Sona kalma korkusunun, insan psikolojisindeki yerinin yanısıra siyasal davranışı etkilemesi bakımından önemine dikkat çeken bu kısa çalışmanın, iktisadî ve sosyal bilimlerin, kanımca pek de üzerinde durulmayan kesişim noktalarına dokunduğunu görmem, bende çalışmanın çevirisini yapma isteği uyandırdı. İnsanoğlunun, safî maddi yönü ağır basan menfaatçi eğilimlerinin