Aydan Gülerce

Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi

Türkiye’de Yurttaşlar, Yuvalar ve Yurtlar

Türkiye’de Yurttaşlar, Yuvalar ve Yurtlar

“İnsan kendini, olanaklarını tanımaya, gerçek sorumluluğun ne olduğunu anlamaya başlayınca bocalıyordu, dayanamıyordu. Ülkeleri yönetenler iyi ki bilmiyorlardı bunu; yoksa bir otel yöneticisinin yapabileceğinden çok daha büyük hasarlar yaparlardı yeryüzünde.” Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli’ndeki bu satırlarından sonra biz ana yurdumuza bakalım. Hangi İstiklal? Hangi İstikbal? “Sönmez bu şafaklarda” diye avaz avaz

Türkiye’de 2022 Yılının Erkeği

Türkiye’de 2022 Yılının Erkeği

Dün Twitter’da bir birinden çekici, yetkin görünümlü ve medyatik isimli 14 erkeğin fotoğrafının yer aldığı bir poster gördüm. Haziran’da yapılacak olan “İçerik” konulu Perakende Günleri’nin ve bazı konuşmacılarının duyurusu imiş.  Daha doğrusu, ev sahibi derneği, toplantıyı düzenleyenleri ve konuşmacıları ayıplayan “toplumsal cinsiyet eşitlikçi” tepkiler dikkatimi çekti. Reaksiyonlar birikmekteyken ben de

Ortak Dil

Ortak Dil

Türkiye’deki siyasi atışmalar 2018 seçimleri sonrası giderek hararetlendi. Yaklaşan genel seçim öncesi bugünlerde, iktidar-muhalefet-muhalefete muhalefet dengelerinin akışkanlığı karşısında, entelektüel tartışmaların da farklı bir yön ve ivme kazandığı söylenebilir. Bir süredir kendim de naçizane katkılarla bunlara eklemlenebilmeyi deniyorum. Zira gerek Daktilo1984 ve Politikyol komşularımı gerekse diğer yayın organlarındaki entelektüel çabaları heyecan

Okullar açıldı, zihinler kapalı!

Okullar açıldı, zihinler kapalı!

Pek çok kültürde adettir, çocuklar okula yolcu edilirken “zihin açıklığı” dilenir. Uzunca bir bekleyişten sonra okullar açılırken biz de öyle yapıp, zihin açıklığı dileyelim. Fakat bu kez çocuklara veya gençlerimize değil, büyüklerimize! Pandeminin tüm dünyayı karşı karşıya bıraktığı en büyük paradokslardan biri de elbette eğitim alanında oldu. Türkiye ise bir

Türkiye’nin Bunalımına Acil Müdahale

Türkiye’nin Bunalımına Acil Müdahale

Türkiye’de, her geçen gün biraz daha çok demokratik seçimlerle gelmiş ve iktidarda kalma rekorunu kırmış mevcut yönetimin, yine “geldiği gibi gitmesi” için seçim bekleniyor. İktidarın el değiştirmesi ile, devlet yönetiminde yaşanan mevcut tıkanıklık tablosunun da iyileşmesi umuluyor. Elbette, Türkiye’de her geçen gün biraz daha var oluşuna ciddi tehdit algılayarak sıkışmışlık

Ulus-devletin Diyalojik Aklı

Ulus-devletin Diyalojik Aklı

Son günlerde, yeraltı dünyasından gelen bir videolu dizi, devletin mevcut iktidar tarafından görünürdeki yönetiminin, görün(e)meyen yanlarını izleyicilerin gözleri önüne sunuyor. Bu karanlık dünyadan haberler, sadece iktidar-bürokrasi- sermaye-medya-mafya ilişkilerine biraz daha ışık tutmuyor. Ampulün ulaşmadığı derinliklere inip, adeta göçük altında bırakılıp unutulmuş Soma’lı ve tüm diğer maden işçilerimizin lambaları gibi, kazılacak

Görünen ve Görünmeyen Devlet Yönetimleri

Görünen ve Görünmeyen Devlet Yönetimleri

Bugün, bir yanda 8 yıl önce Gezi Parkı’ndaki ağacı ve yeşili korumak adına kendiliğinden ve lidersiz başlamış, güzel ve masum bir demokratik protesto hareketinin, sonra provokasyonların, başka rantçıların karışması ve polisin orantısız şiddet kullanımıyla çirkinleşmiş ve acıya dönüşmüş görüntüleri. Diğer yanda, öğretim elemanı, öğrencisi, çalışanı olduğu halde yönetiminde söz sahibi

Şşşşş! Şimdi Şımarık ve Şirret Şiddet konuşuyor!

Şşşşş! Şimdi Şımarık ve Şirret Şiddet konuşuyor!

Bugün, ister sokaktaki sade yurttaşa, ister herhangi bir aydın/entelektüel kişiye bir soralım bakalım, acaba ne der: “Sizce dünyadaki veya Türkiye’deki en önemli sorun nedir?” Ve arkasından ikincisini de ekleyelim: “Peki, ‘daha iyi bir dünya veya Türkiye’ için çözümlere en öncelikli olarak – yani ilk söylediğinizle ilişkili olması da gerekmiyor –

Demokratikleşme Sorumluluk Paylaşımıdır

Demokratikleşme Sorumluluk Paylaşımıdır

Tüm devletlerin, yönetim işlerini kolaylaştıracak ideal bir yurttaş modelinin olması olağan. Bunu gerçekleştirmek için yapılanmaları ve çaba sarf etmeleri de kaçınılmaz. Ancak, bu açıdan aralarında bazı farklılıklar, ideal toplum vizyonları ve hangi kurumlarının o büyük resme ne şekilde ve başarıyla hizmet ettiklerine göre ortaya çıkar. Ama en çok da onunla

Türkiye’de Seks ve Demokrasi

Türkiye’de Seks ve Demokrasi

Bu başlık, ne “seks satar” diye ne de seksi olsun diye böyle. Her ikisi de bu toplumda ham veya sorunlu kalmış meseleler de ondan. Her ikisindeki eksiklik veya tatminsizlik, hep büyük sorunlar çıkardı da ondan. Sağlıklı siyasalar ve gündelik toplumsal pratikler ile bu konularda sağlam gelişmeler ve eşitlikçi yönetişim bir

Kucaklayıcı ve Kapsayıcı Demokrasiye Geçiş Şart!

Kucaklayıcı ve Kapsayıcı Demokrasiye Geçiş Şart!

Günümüz Türkiyesinde artık herkesin demokrasi istediği kesin. Bu soyut kavramın içi fena halde boş kalmış, farklı kesimlere farklı somut şeyler ifade ediyor olsa da bu böyle. Herkes için bireysel hak, hukuk, adalet, eşitlik söylemleri dillere pelesenk oldu. İyi, ne güzel! Ancak devlet eliyle orantısız şiddet, yaşanan insani hak ihlalleri, çekilen