Anıl Kaan Uçar

Doktor Öğretim Üyesi, Ordu Üniversitesi, Gazetecilik ve Habercilik Bölümü

[voiserPlayer] İlk yazımda çizdiğim çerçeve eleştirel teori geleneğinin anlaşılması açısından önemliydi. Yazının son kısmında entelektüellerin ne derece entelektüel olduğu ve…

[voiserPlayer] Furedi, “Düşünceye, sanata, kültüre, eğitime yani her şeye sahip olmak isteyen, arayıştan yorulmuş, uğraş vermekten güçsüz düşmüş, düşünmekten hiç…

[voiserPlayer] Platon’un meşhur mağara alegorisini bilirsiniz. Mağaranın içinde zincirlenmiş insanlar, zaman zaman mağaranın dışından geçen insanların gölgelerinin mağara duvarına yansımalarını…