Anıl Kaan Uçar

Doktor Öğretim Üyesi, Ordu Üniversitesi, Gazetecilik ve Habercilik Bölümü

İlk yazımda çizdiğim çerçeve eleştirel teori geleneğinin anlaşılması açısından önemliydi. Yazının son kısmında entelektüellerin ne derece entelektüel olduğu ve entelektüel…

Furedi, “Düşünceye, sanata, kültüre, eğitime yani her şeye sahip olmak isteyen, arayıştan yorulmuş, uğraş vermekten güçsüz düşmüş, düşünmekten hiç enerjisi…

Platon’un meşhur mağara alegorisini bilirsiniz. Mağaranın içinde zincirlenmiş insanlar, zaman zaman mağaranın dışından geçen insanların gölgelerinin mağara duvarına yansımalarını görür.…