Ali Murat Kurşun

Aberystwyth Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Doktor Adayı

Batı Dışı Sosyal Bilimlerin Batı Dışındaki Engelleri

Batı Dışı Sosyal Bilimlerin Batı Dışındaki Engelleri

Sosyal bilimlerde özellikle son on yıllarda yeni bir trend ortaya çıkmaya başladı: Batı-dışı sosyal bilimler arayışı. Dünya siyasetinde yeni aktörlerin çoğalması, tek/çift kutuplu düzenlerin sorgulanır hale gelmesi, normatif arayışlar içerisinde olan grupların çoğalması ya da Batı’daki apolojist/politik doğrucu yaklaşımların yükselmesi gibi hangi nedene bağlanırsa bağlansın hem akademide hem de entelektüel

Korona Virüsü, Uluslararası Düzen ve Yeni Norm Arayışları

Korona Virüsü, Uluslararası Düzen ve Yeni Norm Arayışları

Dünya belki de son yıllarda yaşanan en büyük krizlerden biri ile karşı karşıya. Üstelik bu kriz sadece uluslararası siyasetin bir konusu değil, tüm dünya toplumlarının günlük hayatını etkileyen ve dolayısıyla küresel sistemin her noktasına nüfuz eden bir boyutta. Ocak ayında öncelikle Çin’de başlayan ve günümüz itibariyle dünyanın her noktasına ulaşan