Kürşat Görgen

Nominal GSYİH Hedeflemesi: Serbest Piyasacı Parasal Politika

Nominal GSYİH Hedeflemesi: Serbest Piyasacı Parasal Politika

İktisatçılar arasında 2008 krizi sonrası ortaya çıkan tartışmaların bir kısmı, çoğu Merkez Bankasının uyguladığı enflasyon hedeflemesi politikalarının başarısının sorgulanması ve alternatif parasal politikaların tartışılmasına yönelik olmuştur. Bu alternatifler arasında en çok söz edilen, Scott Sumner ve Lars Christensen gibi birçok market monetaristi iktisatçının önerisi olan Nominal GSYİH hedeflemesidir. Parasal politika