Yasin Şimşek

Doktora Öğrencisi, Duke Üniversitesi, Ekonomi