Levent Ünsaldı

Doç. Dr., Lille Üniversitesi

Kural-Kuralsızlık: Türkiye’de Yaya ve Araç Trafiğinin Ekolojisi Üzerinden Bir Örnek

Kural-Kuralsızlık: Türkiye’de Yaya ve Araç Trafiğinin Ekolojisi Üzerinden Bir Örnek

“Burası Türkiye, her şey olur” ifadesi, “kolla kendini” alt metniyle beraber düşünüldüğünde aslında bir ihtiyat çağrısıdır. Evet, bu ülkede belki hiçbir şey öngörülemezdir ama en azından her şeyin olabileceği öngörülebilirdir, dolayısıyla da aslında öngörülemeyen pek de bir şey yoktur. Her şey ve hiçbir şey aynı anda hem öngörülebiliyor hem de

Anların İnsanları: Samimiyet ve Akademiye Dair

Anların İnsanları: Samimiyet ve Akademiye Dair

“Geride bir Instagram pazarlaması metası olarak kıymetli, ahlaki ve siyasi meselelerle haşır neşir duyarlı akademisyenlik tavırları, yapmacıklığı ve taklidi kaldı”Doğan Gürpınar Doğan Gürpınar’ın Daktilo1984’te yayınlanan ve olumlu-olumsuz birçok tepkiye neden olan yazısı aslında yerinde ve argümanlı bir metin ancak kanımca birtakım eksiklikler içermekte. Bu eksiklikleri, yazıda yer alan ifadeler, kavramlar