Asterisk2050 Proje Ekibi

Asterisk2050, değişen iklim ve çevre algısını bilimsel bir tavırla araştıran ve sürdürülebilir kalkınma politikaları öneren bir Daktilo1984 projesidir.