Alberto Modiano

Fotoğraf Sanatçısı

[voiserPlayer] Fotoğraf kimine göre bir sanat, kimine göre ise sadece bir kayıt, bir belge aracı olarak nitelendiriliyor. Oysa fotoğraf sayesinde…