Tunus Demokrasisin Zorlu Sınavı

Tunus Demokrasisin Zorlu Sınavı

25 Temmuz akşamı, Tunus Cumhuriyeti’nin 65. Yıldönümününde Cumhurbaşkanı Kays Said, askeri komuta kademesi ve güvenlik yetkilileri ile gerçekleştirdiği toplantının ardından Anayasa’nın 80. Maddesine dayanarak Başbakan’ı görevden aldığını ve Meclis’in yetkilerini askıya aldığını açıkladı. Olağanüstü tedbirler olarak tanımladığı bu kararlarını açıkladığı Ulusa Sesleniş konuşmasında, başsavcı yetkilerini de üstleneceğini ve yozlaşmış milletvekillerinin

Bir Kuşağın Sessizliği

Bir Kuşağın Sessizliği

İlker Aytürk’ün 2016’da Birikim dergisinde yayınladığı ve adı “post-Kemalizm yazısı” kalan makalesinde bir kuşak entelektüellerinin hem Türkiye siyasal konjonktüründe hem de küresel entelektüel-akademik trendler etkileşimindeki paradigmatik yükselişlerini, ancak yine yeni siyasal konjonktürde düşüş ve çöküşlerini ele almıştı. Post-Kemalizm olarak tanımladığı bu paradigmanın gözlenen çöküşü ve aşikarlaşan geçersizliğinin ardından ise yeni