İran’ın Afganistan Siyaseti: Revizyon ve Hoşnutsuzlukları

İran’ın Afganistan Siyaseti: Revizyon ve Hoşnutsuzlukları

ABD silahlı kuvvetlerinin Afganistan’dan çekilmesi ile birlikte, bu ülkeye yönelik politikalarını gözden geçiren ve ülkedeki gelişmelere yönelik aktif bir diplomatik tavır geliştiren ülkelerden birisi de İran. İran yönetimi için Afganistan kaynaklı en büyük güvenlik riski, ABD sonrası ülkede ortaya çıkabilecek uzun süreli bir istikrarsızlık ortamı. Dolayısıyla, İran için öncelikli hedef,