Tarık Aydoğdu

Ekonomik Kaynakların Bölüşümü: Kral Süleyman Problemi

Ekonomik Kaynakların Bölüşümü: Kral Süleyman Problemi

Politik iktisat büyümeyi dinamik bir ekonomik bölüşüm süreci olarak tanımlar çünkü yapısı gereği birikim ancak verimli bir tahsisatla oluşabilmektedir. Burada dinamiği oluşturan en önemli değişken verimliliktir. Örneğin, diktatoryal bir dağıtımı da optimal olarak nitelendirebiliriz ancak, uzun vadede verimli değildir. Verimli olması içinse ekonomik artığın rekabetçi maliyetlerle oluşturulmasından bahsetmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla,