Emircan Saç

Dördüncü Kuvvet Medyanın Kutuplaştırıcı Gücü

Dördüncü Kuvvet Medyanın Kutuplaştırıcı Gücü

Public Opinion (Kamuoyu) kitabında Walter Lippman insanların bilgilere erişiminin dolaylı olduğunu göstermek için 1914’lü yıllarda, bir adada geçen olayı anlatısının içine katar. Adada Almanlar, İngilizler ve Fransızlar birlikte yaşıyordur. Bu adaya gelen gazeteler ancak 60 günde bir İngiliz gemisiyle gelmekte olduğundan insanlar gazetelerin en son ilettiği[1] haberler ne ise bir

Emre Erdoğan ile Kabilecilik Kavramı Üzerine

Emre Erdoğan ile Kabilecilik Kavramı Üzerine

“Kabilecilik” görece yeni bir kavram olarak siyaset bilimi literatüründe yer almaya başladı. Günümüz siyaseti ve toplumu için kabilecilik ne anlama geliyor, neye işaret ediyor? Tüm bunları Emircan Saç, Doç. Dr. Emre Erdoğan ile konuştu.  “Kabilecilik” kavramı günümüz siyasetini anlamak için popülizm kadar dillendiriliyor olmasa da Amy Chua’nın Afganistan, Venezuela, Vietnam