Ayşegül Aydemir

PhD, Essex Üniversitesi, Sosyoloji

Kadın Maaşı: Ev Bütçesine Katkı(!)

Kadın Maaşı: Ev Bütçesine Katkı(!)

Türkiye’de kadınların çalışma hayatındaki yeri ve sorunları yeterince tartışılmadığı gibi böylesi bir tartışma sırasında da konu hep tek bir boyutuyla ele alınıyor; hukuki zemin, eğitimde fırsat eşitliği, kadınların güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi. Kadınlar az temsil edildikleri, yalnızca belli tip işlere uygun görüldükleri ve kırılgan koşullarda yer aldıkları iş hayatında kendilerini