Türk Siyasal Hayatı programının Besim Dellaloğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen 5. bölümünde kültür ve toplum üzerine konuşuldu.

Dellaloğlu: “Ekonomi-politik çatışma zemini çoğulcu demokrasileri doğururken, kültür-politik çatışma zemini otoriterleşmeyi ve kutuplaşmayı artırıyor.”

Toplumlarda yaşanan çatışma temelleri üzerine söze başlayan Dellaloğlu, Türkiye gibi kültür-politik temelli çatışmalar sahip olan toplumların, çatışmadan uzlaşmaya gitmekte güçlük çektiğinin ve kutuplaşmanın daha sıklıkla görüldüğünün altını çizdi.

Kutlu Kağan: “Devleti parti devleti şeklinde yönetme anlayışı ve halkın her türlü ilişkiyi devletle kurmak zorunda kalışı kutuplaşmayı yaratan faktörlerden birisi.”

Kutlu Kağan, kutuplaşmanın ana sebebinin, tüm örgütlenme biçiminin önce devlet daha sonra da parti ertafında gerçekleştiği gerçeğinin olduğunun altını çizerek demokratikleşme yolunda devletin eylem alanının sınırlandırılması gerekliliğini belirtti.

Besim F. Dellaloğlu: Demokratik siyaset rakibin merkezine doğru yapılmaz. Rakibin merkezi ile tabanı arasında bir kör noktaya doğru yapılır”

Besim F. Dellaloğlu: Türkiye’dee muhalefetin her zaman rakibin merkezine odaklandığını, oysa yapılması gerekenin iktidar partisi ile tabanı arasındaki bağı zayıflatmak olduğunu belirterek gündeme ve muhalif siyasete yönelik açıklamalarda bulundu.

Dellaloğlu: “Türkiye’de muhalefetin odak problemi var”